Hopp til hovedinnhold

Er du rådgiver eller lærer?

Veiledning for ungdomsskolen

Er du lærer eller rådgiver på ungdomskolen?

Frem til og med opptaket til videregående skoler 2022 hadde Digitaliseringsdirektoratet automatisk utsendelse av MinID PIN-kodebrev til alle 10.-klassinger, gjennom et samarbeid med VIGO og skolene. Eleven har derfor mottatt et brev med PIN-kode i posten, uten å selv ha bestilt dette. Årsaken til at vi ikke lenger gjør dette, er at den enkelte elev selv må ha et forhold til at det opprettes en bruker i hens navn, og vite at det sendes et MinID Aktiveringsbrev i posten, som kan brukes til å aktivere en elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester. Her kan du lese om hvorfor du trenger eID, hva det brukes til og hvordan du skaffer det: Kom i gang.

Viktige ting for lærere og rådgivere

Eleven må gjennom to trinn for å opprette MinID:

 1. Bestille et aktiveringsbrev på aktiveringsbrev.minid.no
 2. Når aktiveringsbrevet er mottatt, kan MinID bruker registreres etter instrukser i brevet

Bestille aktiveringsbrev

 • Bestilling av aktiveringsbrev for MinID bør inn som en felles aktivitet i klassen.
 • Gjør eleven oppmerksom på at registreringen av en MinID bruker først skjer etter at brevet er mottatt, se trinn 1 og 2 over.
 • Eleven trenger fødselsnummeret sitt for å bestille MinID, noe de færreste elevene kan eller vet hvor de finner. Hjelp derfor eleven med å skaffe fødselsnummeret sitt.
 • Brevet sendes i posten, og kan ta opp mot 14 dager avhengig av postgang. Pass derfor på at det er nok tid fra eleven bestiller brevet, og frem til eleven skal søke inntak til videregående opplæring.
 • Brevet sendes uten elektronisk varsling. Eleven bør derfor regelmessig bli påminnet om å sjekke postkassen for aktiveringsbrevet.
 • Koden i aktiveringsbrevet eleven mottar er gyldig i 60 dager fra bestilling. Pass derfor på at elevene registrerer en bruker i rimelig tid etter at brevet er mottatt.

Registrering av bruker

 • Registrering av bruker bør inn som en felles aktivitet i klassen.
 • Når elevene registrerer en bruker, skal de oppgi sitt eget telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen kan både brukes til engangskoder ifm. innlogging og til å f.eks. sende svar om skoleplass og stipend.
 • MinID app er enklere og sikrere en SMS. Registrering av bruker bør derfor gjøres i app, for å klargjøre bruk av app for innlogging med MinID.
 • Eleven bør laste ned MinID app fra Google Play eller Apple Store i forkant av felles aktivitet i klassen.