Hopp til hovedinnhold

Om MinID

MinID er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på et betydelig sikkerhetsnivå (nivå 3).

Om du skal få utført tjenester fra stat og kommune digitalt, må du ha en elektronisk ID for å kunne logge deg inn. Denne bekrefter at du er den du utgir deg for å være.

MinID er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på et betydelig sikkerhetsnivå (nivå 3).

MinID blir utstedt av Digitaliseringsdirektoratet og kan bestilles fra det året du fyller 13 år. Når du oppretter MinID, blir du samtidig registrert i kontaktregisteret.

Kontaktregisteret blir brukt av stat og kommune til å varsle deg. Derfor må du registrere mobilnummer og/eller e-postadresse, slik at det offentlige kan nå deg med viktig informasjon. Det kan for eksempel være vedtak som gjelder deg, brev fra kommunen, påminnelse om avtaler eller varsel om stenging av vann.

Hva kan du bruke din eID til

MinID er gratis og er ofte den første elektroniske ID-en som innbyggerne i Norge skaffer seg. Andre eID-er er for eksempel BankID på mobil og Buypass ID som gir deg deg høyeste sikkerhetsnivået og dermed tilgang til enda flere digitale tjenester.

Med en elektronisk ID kan du for eksempel

  • Søke plass på videregående utdanning.
  • Søke stipend i Lånekassen.no.
  • Ta imot og oppbevare viktige brev i din digitale postkasse.
  • Signere avtaler, kontrakter, og andre viktige dokumenter digitalt.
  • Melde flytting eller endre skattekortet på Skatteetaten.no.

Du kan ha flere elektroniske ID-er som du kan bruke for å logge deg inn på offentlige tjenester. Du kan velge mellom fem alternativer. Det kan du lese mer om på Norge.no.