Hopp til hovedinnhold

Hva er en elektronisk identitet?

Om du skal få utført tjenester fra stat og kommune digitalt, må du ha en elektronisk ID for å kunne logge deg inn. Denne bekrefter at du er den du utgir deg for å være.

MinID er en personlig elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på et betydelig sikkerhetsnivå (nivå 3).

MinID blir utstedt av Digitaliseringsdirektoratet og kan bestilles fra det året du fyller 13 år. Når du oppretter MinID, blir du samtidig registrert i kontaktregisteret.

Kontaktregisteret blir brukt av stat og kommune til å varsle deg. Derfor må du registrere mobilnummer og/eller e-postadresse, slik at det offentlige kan nå deg med viktig informasjon. Det kan for eksempel være vedtak som gjelder deg, brev fra kommunen, påminnelse om avtaler eller varsel om stenging av vann.